הודעות והגיגים

הרמב"ם : אישה המסרבת לרחוץ רגלי בעלה מותר להצליף בה בשוט כדי שתעשה כן...

לכן...חברים יקרים...אל לנו לעשות מאדם אליל...

וכשיש לומר ביקורת...יש לאומרה....

תגובות

שמואל כהן / מה אומר ומה אדבר / 16/02/2021 05:27
גלי צבי-ויס / והנה אמרת... / 16/02/2021 06:28