שירים

נגיעת המילה

נגיעת המילה

מילה אמורה  לגעת

 

בלב ובנשמה

אם היא טובה  ויפה

 כנה ונאמרת בכוונה

אם לא נוגעת היא מבוזבזת

 בטרם עת נגדעת.

מילה אמורה לטעת בלב השומע  או הקורא

תקווה ,אהבה או דעת

עליה לדעת לחדור ולגעת

אך המילה נוגעת לא נוגעת

למה ממתינה?

אין לדעת

תגובות

אורנה / המילים / 01/08/2021 11:25
רחל בנגורה / יש מילות ביניים / 01/08/2021 14:48
שמואל כהן / מילים נוגעות / 01/08/2021 14:52
גלי צבי-ויס / לגעת בלב / 01/08/2021 15:30
רבקה ירון / *** / 01/08/2021 17:27
דני זכריה / תקווה ,אהבה או דעת / 01/08/2021 21:20
יום טוב צבי / לגעת בקורא / 02/08/2021 06:43
מרים מעטו / אשה יקרה / 02/08/2021 07:23