שירים

בקצה הר המילים

בקצה הר המילים 

מצאתי נקודות קטנות,שחורות
קפואות עד העצם 
שכובות פרקדן
מכורבלות בתוך עצמן,

 

אולי מצאתי טעמן מר
אולי הסתננו מבין שיני בכאב
אולי ניסתי לבטאן 
כהייתי כבד לשון ופה
ואין עזר כנגדי לדבר 
בפני קהל שירייי,

 

אך אף עם כלענה היו 
ואף אם מרורים האכילוני 
הצלחתי לטבלן בחרוסת דמיונית 
של דימויים ומטאפורות 
לקשטן בחרוזים של דבש 
להפיך בן חיים מחודשים 
בקצה הר המילים.

תגובות