שירים

העט הסורר

העט הסורר

 

מחפש תשובה במילים

לשאלה ששכחתי פישרה

אולי נטמעה בלי משים

בין אותיות שחורות ושררה

 

לנצח אחיה על העט הסורר

שלוח דיו ורוקד כיעלים

שתי וערב על הדף הבוער

נקודות שחורות מפילות חללים

 

ואם בטעות, ככה סתם באקראי

תתגלה ממחשבה , בבוהק עכור

שורות יתמלאו בשיריי

דרכי ידועה , המשחק מכור.

תגובות