שירים

שלף רוח

 

שלף רוח

שארית תום ומיטיב,

פסיק מתגבר

זכרתי לכמת

כקמטים חרושים

בעור צוואר נוגע

 

בפינות חשוכות,

היכן שקצה גופי

זורח בקורטוב של נגיעה,

בדיוק מלטף

ישנה זהות פוצעת כשחר

עולה כשמי מזרח

לתור יומי המתגלה

תגובות