שירים

שאלות 11.00 , כמעט

כאילו נגדע הענן

ואליפלט יצא לאור

מעל המשכן , לשאול 

האם ? לשם...כך?

 

נטולי גוף , עת היינו חץ מטרה

מזדעקים עתה מאפילה

לא כועסים , לא מתחרטים

רק...-...שואלים

 

מטנקים בוערים

ממבואות מפולשים

ממעוזים , תעוזים

ממטוסים נופלים

באוויר , בים , ביבשה

רק  -  שואלים , שאלה

 

כן , אליפלט

היתכן  וכיצד?

זו , אותה ארץ?

ארץ חמדת ??

רק  -  שואלים

 

הכיצד?

האם , חלילה נגזלת ??

"וכיצד , ובשל מה זה ואיך " *

באופק , כמעט נטרקים שמים

ויעל הענן  -  ויהי אור.

 

*נתן אלתרמן - אליפלט

 

(סליחה חברים )

 

 

תגובות

רחל בנגורה / לגמרי. תודה שכתבת יצחק אור / 25/04/2023 12:24
גלי צבי-ויס / זו אותה ארץ? / 25/04/2023 13:11
שמואל כהן / לא רק הנופלים שואלים / 25/04/2023 15:53
רבקה ירון / *** / 25/04/2023 16:19
נורית ליברמן / זו , אותה ארץ? ארץ חמדת ?? רק - שואלים / 25/04/2023 16:51
רבקה ירון / *** / 25/04/2023 17:15
אודי גלבמן / אמא שלי  פעם מזמן � / 25/04/2023 18:17
מרים מעטו / איש אהוב❤💕💞💓💗 / 25/04/2023 18:45
אורנה / הלשם כך / 26/04/2023 08:03
עליזה ארמן זאבי / שאלות של 11.00 .... / 26/04/2023 11:33