הודעות והגיגים

תפילה שהיא סגולה-אנא בכח

אנא בכח גדולתימינך תתיר צרורה

קבל רנת עמך שגבנו נורא.

נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם.

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם.

חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך.

יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך.

שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.

ןאומרים בלחש-

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

בהצלחה ויום טוב ושקט

ממני

 

 

תגובות

מרים / 💕❣💕 / 09/05/2023 14:58
גלי צבי-ויס / כן יהי רצון! / 09/05/2023 16:49
מרים / גליאהובהלי❤💞💛💗💗💖💙💘💘 / 09/05/2023 17:17
מרים / גליאהובהלי💕💞💓💗💖✡💓 / 10/05/2023 08:52
מרים / גליאהובהלי❤🧡💞💞💞❤🧡💓 / 10/05/2023 10:04
מרים / גליאהובהלי❤️❤️❣❤️❤️ / 11/05/2023 11:49