שירים

זמן שאול

זמן שאול

 

א. 

רגע קט,

הרף קצרצר שבקצרים
נפתח צוהר  

בשמי פואטיקה נוגה.  
 

ב. 

בזווית עין שדופה 
אתפוס מבט חקוק על אור 
לכתוב את אשר 
על לב מתמוסס

תגובות