שירים

אצור לך

ריקון הרגש לתוך כד
שבו פוזר אפרך
הוא המחיר אל המקום
שם שוכנים כל סודותייך
 
זמן קצוב לי לגלות רזייך
עד אז תשקיני כאבים דמויי רמז
פיתוי שמסתיים ביד מושטת
לגלות קוצים רוויים מדם
 
אין אחרים לימים איתך
מיתות שונות ומשונות
בלא סוף אמיתי
 
בלילות אשירה אל הלא נודע
גם הוא גלוי ממך
מתמרנת זמני לדרך העושקת
את סליקי הפיכחון
 
עם מעט עפר שנותר בשעון הזה
אפח בך רוח חדשה כאלוקים זמני
ובצלמו של סוד אפל
אצור לך גט כריתות ממני.
 

תגובות