שירים

דברים שאנחנו חושבים, דברים שחשובים לנו, דברים שאנחנו לוקחים בחשבון

 

לעיתים, אנחנו מרגישים את הדברים, ולעיתים אנחנו חושבים אותם רק אחר כך.

לא תמיד אנחנו לוקחים כל דבר בחשבון, ולא תמיד הם מתחשבים לנו אינסטיקטיבית.

אני לא מתחשבן.

אני חושב.

אני מעריך שמה שחשוב,

נלקח בסופו של חשבון,

בחשבון הסופי.

אבל אף פעם,

אינני יודע מתי

נערך החשבון הזה,

ובמידה רבה

אני בורח ממנו,

ואני לא אוהב

התחשבנויות.

ואני חושב

שהחשבון,

אינו מתחשב

בי וברגשותי,

ושהחשבון הזה,

ככל שיהיה חשוב,

הוא חשבון

בלתי חשוב,

לפחות לעכשיו.

תגובות