שירים

תבונה

 

נשב שקטים.

אתה תתבקש לשורר לי

מול יפו את

סמטאותיה.

שמש לא תגיח.

גם לא ליבי.

 

 

נישאר שקטים.

 

 

 

 

 

 

תגובות