Yolia

שירים
הוא מאוד טוב
Yolia / שירים - 10/02/2014 23:30
66
צפיות
חוזרת הביתה
Yolia / שירים - 06/06/2013 09:38
64
צפיות
אהבה חדשה
Yolia / שירים - 18/05/2013 21:08
66
צפיות
נשארת עם זה לבד
Yolia / שירים - 15/05/2013 10:17
71
צפיות
מתפנקת ברגע
Yolia / שירים - 13/05/2013 21:00
68
צפיות
מחפשת את עצמי
Yolia / שירים - 12/05/2013 12:03
75
צפיות
מחפשת מחשבות קטנות
Yolia / שירים - 11/05/2013 11:53
69
צפיות
לומר לו שאני אוהבת
Yolia / שירים - 10/05/2013 11:29
62
צפיות
לחפש תשובה
Yolia / שירים - 09/05/2013 10:51
68
צפיות
מתבודדת בלילה
Yolia / שירים - 07/05/2013 11:35
78
צפיות
במקום אחר
Yolia / שירים - 06/05/2013 11:00
73
צפיות
מתבוללת לבד עם עצמי
Yolia / שירים - 04/05/2013 23:39
46
צפיות
חושבת וחושבת עליו
Yolia / שירים - 03/05/2013 23:20
62
צפיות
לבד בלילה
Yolia / שירים - 02/05/2013 22:54
83
צפיות
הוא פגע בי
Yolia / שירים - 01/05/2013 21:42
61
צפיות