kotev anonimi

שירים
אתה שם למעלה.
kotev anonimi / שירים - 31/01/2008 14:45
21
צפיות
יותר מדי.. חי?!.
kotev anonimi / שירים - 29/01/2008 14:21
21
צפיות
ושבו בנים לגבולם...
kotev anonimi / שירים - 28/01/2008 10:11
18
צפיות
למות או לכבוש את ההר.
kotev anonimi / שירים - 26/01/2008 23:21
20
צפיות
כותב בדם שחור...
kotev anonimi / שירים - 25/01/2008 12:08
23
צפיות
להרגיש טוב עם עצמי.
kotev anonimi / שירים - 21/01/2008 21:10
27
צפיות
איש בחלום על אהבה
kotev anonimi / שירים - 16/01/2008 22:01
25
צפיות
הובסת.
kotev anonimi / שירים - 15/01/2008 09:34
29
צפיות
לחייך ולשתוק.
kotev anonimi / שירים - 29/11/2007 19:25
33
צפיות
לא ככה רציתי.
kotev anonimi / שירים - 05/11/2007 11:12
22
צפיות
מלאך
kotev anonimi / שירים - 03/11/2007 00:12
19
צפיות
שירים למיכלי.
kotev anonimi / שירים - 29/10/2007 07:54
23
צפיות
גן אהבה
kotev anonimi / שירים - 07/10/2007 21:33
20
צפיות
הוא התאבד. לא אביו.
kotev anonimi / שירים - 04/10/2007 11:33
22
צפיות
שיר על עבר החלום...
kotev anonimi / שירים - 10/08/2007 16:12
26
צפיות