שירים

גבולות

גב ולות

חיים ללא גבולות 

כמו האושר

כמו האהבה כמו הצער

כמו האופק..

כול אחד שם לעצמו הגבול 

לפי ראות עיניו והרגשתו

לפי משא הגב שלו ויכולתו

תגובות

אודי גלבמן / שיר מידתי ויפה עד מאד / 18/03/2023 18:15
דני זכריה / בחירה / 18/03/2023 18:25
אילה בכור / מסכימה לגמרי דני על לעצמו / 18/03/2023 18:42
אלה לי / לחיות ללא גבולות ❤האומנם אפשרי הדבר ... / 18/03/2023 19:54
אורנה / אמת לאמיתה / 18/03/2023 20:42
שמואל כהן / גְּבוּלוֹת / 18/03/2023 23:25
אילה בכור / כמה יפה הנאמר בשיר תודה שמוליק / 19/03/2023 08:32
גלי צבי-ויס / אישי / 19/03/2023 07:18
אילה בכור / כול אחד וגבולות המוגדרים על ידיו ולא פעם עי הסביבה / 19/03/2023 08:33
רחל בנגורה / יש אומרים אילה יקרה / 19/03/2023 07:31
רבקה ירון / *** / 19/03/2023 16:36
עליזה ארמן זאבי / גבול אינדבדואלי ... / 19/03/2023 17:50
נורית ליברמן / כול אחד שם לעצמו הגבול / 19/03/2023 19:44