דני זכריה

שירים
שינוי קטן בא
דני זכריה / שירים - 27/05/2020 08:03
68
צפיות
מיישם בחפץ לב
דני זכריה / שירים - 26/05/2020 08:15
56
צפיות
בשוגג או בזדון
דני זכריה / שירים - 25/05/2020 08:18
58
צפיות
בליבי
דני זכריה / שירים - 24/05/2020 08:11
64
צפיות
כל מרחב מכובד
דני זכריה / שירים - 21/05/2020 10:37
69
צפיות
ללא משוא פנים
דני זכריה / שירים - 20/05/2020 09:03
70
צפיות
שיפוט משווע
דני זכריה / שירים - 19/05/2020 09:03
53
צפיות
שיר הגות
דני זכריה / שירים - 18/05/2020 09:07
62
צפיות
מי שלא יודע
דני זכריה / שירים - 17/05/2020 08:55
56
צפיות
רוח טובה
דני זכריה / שירים - 14/05/2020 16:40
54
צפיות
סוף מעשה בחמלה
דני זכריה / שירים - 12/05/2020 09:37
46
צפיות
זמן וכוחות
דני זכריה / שירים - 11/05/2020 08:47
51
צפיות
הטבע, האדם
דני זכריה / שירים - 10/05/2020 08:40
55
צפיות
ילדים עם מסיכות
דני זכריה / שירים - 07/05/2020 14:10
48
צפיות
לא נשאר בלב
דני זכריה / שירים - 05/05/2020 11:30
48
צפיות
שגרת הזמן האבוד
דני זכריה / שירים - 04/05/2020 09:30
54
צפיות
נכונים תמיד יהיו
דני זכריה / שירים - 03/05/2020 08:23
51
צפיות
זאת ילדותם
דני זכריה / שירים - 30/04/2020 16:17
54
צפיות