דני זכריה

שירים
הרוח זורעת ברינה
דני זכריה / שירים - 22/01/2024 06:35
88
צפיות
ברגעים רחוקים
דני זכריה / שירים - 20/01/2024 03:26
111
צפיות
פוסטים
הנוכחות שלך
דני זכריה / פוסטים - 18/01/2024 22:19
105
צפיות
שירים
כטוב בעיניו מנציח
דני זכריה / שירים - 18/01/2024 08:03
141
צפיות
כזה ולא כזה
דני זכריה / שירים - 17/01/2024 08:03
112
צפיות
יומן ציורים בשבי
דני זכריה / שירים - 16/01/2024 08:03
102
צפיות
מושחלות וזורמות
דני זכריה / שירים - 15/01/2024 08:02
126
צפיות
סגירת מעגל
דני זכריה / שירים - 14/01/2024 08:02
134
צפיות
גבעת התפרחת
דני זכריה / שירים - 13/01/2024 08:02
122
צפיות
גברים בשער ארוך
דני זכריה / שירים - 12/01/2024 08:02
113
צפיות
132
צפיות
כאילו אני שח על רעי
דני זכריה / שירים - 10/01/2024 08:02
77
צפיות
בחיק הטבע חובק
דני זכריה / שירים - 09/01/2024 08:02
123
צפיות
באויב מתעתעים
דני זכריה / שירים - 05/01/2024 08:02
129
צפיות
נרות השכול
דני זכריה / שירים - 04/01/2024 08:02
101
צפיות
מאבדים גבולות
דני זכריה / שירים - 03/01/2024 08:02
139
צפיות