דני זכריה

שירים
מעיראק ברחו
דני זכריה / שירים - 04/08/2023 08:36
120
צפיות
לעולם לא יגמר
דני זכריה / שירים - 03/08/2023 07:50
121
צפיות
מריע להם בחום
דני זכריה / שירים - 02/08/2023 07:42
101
צפיות
בימי קיץ מגובסת
דני זכריה / שירים - 31/07/2023 07:27
119
צפיות
את העברית לא שכח
דני זכריה / שירים - 28/07/2023 08:43
105
צפיות
ארשת פני כבשו
דני זכריה / שירים - 26/07/2023 08:39
70
צפיות
חצר ילדותי אהבתי
דני זכריה / שירים - 23/07/2023 07:00
133
צפיות
לא מאבד יציבותו
דני זכריה / שירים - 20/07/2023 06:07
98
צפיות
לעירי מתגעגע
דני זכריה / שירים - 17/07/2023 07:05
103
צפיות
רק שיח אחד נותר
דני זכריה / שירים - 14/07/2023 11:02
104
צפיות
עולז כשיר שמח
דני זכריה / שירים - 13/07/2023 07:49
106
צפיות
בקצה הזום אין אור
דני זכריה / שירים - 12/07/2023 07:41
92
צפיות