דני זכריה

שירים
כטוב בעיניו מנציח
דני זכריה / שירים - 18/01/2024 08:03
90
צפיות
כזה ולא כזה
דני זכריה / שירים - 17/01/2024 08:03
86
צפיות
יומן ציורים בשבי
דני זכריה / שירים - 16/01/2024 08:03
51
צפיות
מושחלות וזורמות
דני זכריה / שירים - 15/01/2024 08:02
97
צפיות
סגירת מעגל
דני זכריה / שירים - 14/01/2024 08:02
66
צפיות
גבעת התפרחת
דני זכריה / שירים - 13/01/2024 08:02
60
צפיות
גברים בשער ארוך
דני זכריה / שירים - 12/01/2024 08:02
56
צפיות
68
צפיות
כאילו אני שח על רעי
דני זכריה / שירים - 10/01/2024 08:02
49
צפיות
בחיק הטבע חובק
דני זכריה / שירים - 09/01/2024 08:02
67
צפיות
באויב מתעתעים
דני זכריה / שירים - 05/01/2024 08:02
87
צפיות
נרות השכול
דני זכריה / שירים - 04/01/2024 08:02
55
צפיות
מאבדים גבולות
דני זכריה / שירים - 03/01/2024 08:02
91
צפיות
פרוסת עוגה צהובה
דני זכריה / שירים - 02/01/2024 08:01
72
צפיות
חיבוק מרחוק
דני זכריה / שירים - 01/01/2024 08:01
87
צפיות
ברגל שמאל נפתחת
דני זכריה / שירים - 31/12/2023 08:01
76
צפיות
42
צפיות