^keti^

פוסטים
השקיעה האחרונה שלי
^keti^ / פוסטים - 24/08/2012 23:24
90
צפיות
שירים
90
צפיות
מחשבות שהופכות למציאות
^keti^ / שירים - 18/02/2010 17:36
98
צפיות
סיפורים
תפקיד חיי
^keti^ / סיפורים - 17/02/2010 10:10
99
צפיות
שירים
לעזאזל עם הקשת בענן
^keti^ / שירים - 15/02/2010 22:03
99
צפיות
סיפורים
כאב,תאוות דמים.
^keti^ / סיפורים - 11/03/2008 19:11
103
צפיות
שירים
חיים ומוות ביד הלשון.
^keti^ / שירים - 27/10/2007 23:12
92
צפיות
צעדת מוות ססגונית
^keti^ / שירים - 25/09/2007 21:52
80
צפיות
שחיתי בים פשתן כהה,
^keti^ / שירים - 02/09/2007 20:04
102
צפיות
מות תמימים,בידי חוטאים.
^keti^ / שירים - 22/08/2007 23:30
75
צפיות
אפילו מלאכים נופלים
^keti^ / שירים - 20/08/2007 10:29
90
צפיות
hope leaves
^keti^ / שירים - 04/08/2007 20:46
78
צפיות
תשוקה אירוטית
^keti^ / שירים - 03/08/2007 02:11
201
צפיות
אמביוולנטיות מהורהרת
^keti^ / שירים - 09/07/2007 00:38
88
צפיות
אמביוולנטיות מהורהרת
^keti^ / שירים - 07/07/2007 22:09
93
צפיות
אופטימיות.
^keti^ / שירים - 22/06/2007 00:33
75
צפיות
שקט
^keti^ / שירים - 04/06/2007 02:52
81
צפיות
תן לי.
^keti^ / שירים - 25/05/2007 01:15
82
צפיות