jakuper

סיפורים
קורס שישנה חיים.
jakuper / סיפורים - 06/07/2010 21:07
54
צפיות
רכבת הרים - 1
jakuper / סיפורים - 13/06/2010 21:26
49
צפיות
חברים, היזהרו!
jakuper / סיפורים - 12/06/2010 19:48
54
צפיות
משחק הפרסומות.
jakuper / סיפורים - 10/05/2010 13:53
58
צפיות
איך להיות צרכן טוב.
jakuper / סיפורים - 08/05/2010 08:39
61
צפיות
ניהול זמן לפי יעקב. 836 מילים
jakuper / סיפורים - 09/04/2010 00:00
60
צפיות
מראה מראה שעל הקיר.
jakuper / סיפורים - 04/04/2010 11:47
65
צפיות
תחליף.
jakuper / סיפורים - 31/03/2010 20:05
57
צפיות
מי הבוס? 75 מילים
jakuper / סיפורים - 15/03/2010 15:39
48
צפיות
59
צפיות
כלבלב לילד. 6 - הגור. 661 מילים
jakuper / סיפורים - 11/03/2010 18:30
67
צפיות
פרחים לחג. 1107 מילים.
jakuper / סיפורים - 08/03/2010 10:05
50
צפיות
רק רציתי להודות. (944 מילים)
jakuper / סיפורים - 04/03/2010 22:01
61
צפיות
כלבלב לילד. 2- אמא. (874 מילים)
jakuper / סיפורים - 27/02/2010 07:54
56
צפיות